Your Shopping Cart

Article Price Amount Total Price
Chardonnay, wine 17,99 1 17,99
Cantuccini, biscuits 6,00 1 6,00
€23,99
Proceed to Checkout

Leczenie

Jakie są korzyści z leczenia ortodontycznego? Korzyści uzyskane poprzez leczenie ortodontyczne są niezliczone w obrębie twarzy, jak na przykład:

  • piękny uśmiech
  • estetyka zębów
  • estetyka twarzy
  • zdrowe zęby
  • zapobieganie złamaniom zębów
  • zapobieganie patologicznym starciom zębów
  • zapobieganie chorobom dziąseł
  • zapobieganie problemom stawów skroniowo-żuchwowych

W ortodoncji stosuje się kilka rodzajów leczenia:

Leczenie wczesne

To leczenie u młodych pacjentów zanim wyrznie się ilość zębów stałych wystarczająca do prowadzenia pełnego leczenia ortodontycznego. Jest to wczesna faza leczenia, jej celem jest złagodzenie powagi problemu ortodontycznego, albo nawet osiągnięcie poprawy w tym wczesnym stadium, co ułatwi leczenie właściwe w pełnym uzębieniu stałym. Najczęściej w tej fazie stosujemy leczenie aparatami wyjmowanymi. W przypadku zgryzu krzyżowego (górne zęby zachodą do wewnątrz dolnych zębów), opóźnionego wyrzynania zębów stałych, wąskiej szczęki, wczesna faza leczenia musi odbyć się bezzwłocznie.

Leczenie właściwe czyli pełne leczenie aparatem stałym

Kiedy?? To nie jest sprawa wieku lecz sprawa stanu zgryzu, a określenie właściwego czasu rozpoczęcie leczenie, zarówno fazy wczesnej jak i właściwej ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia najlepszych wyników. Lepiej panować nad sytuacją badając dziecko wcześniej niż później.

Leczenie retencyjne - utrwalające

Po zakończonym leczeniu aktywnym nadchodzi czas na zdjęcie aparatu stałego i przejście do etapu stabilizującego. Pacjent otrzymuje aparaty retencyjne wyjmowane lub mocowane do zębów elementy druciane. Czas leczenia retencyjnego zależy od wady wyjściowej i wiąże się z wizytami kontrolnymi. Po zdjęciu aparatu stałego oceniamy dokładnie stan szkliwa zębów objętych aparatem. Jeżeli higiena podczas leczenia nie była odpowiednia można spodziewać się odwapnień wokół elementów aparatu (nigdy pod zamkami przyklejonymi do zębów). Aby tego uniknąć trzeba ściśle przestrzegać zasad higieny jamy ustnej podczas noszenia aparatu. Jeśli nastąpiły niekorzystne zmiany na szkliwie należy niezwłocznie po zdjęciu aparat przystąpić do zaleconych zabiegów stomatologicznych.

 

Etapy leczenia

Wizyta pierwsza - konsultacja wstępna

Pierwszy kontakt ma na celu poznanie przyczyny, dla której pacjent zdecydował się na wizytę u ortodonty. Na tej pierwszej wizycie pacjent i/ albo rodzice dowiadują się, na czym polega dana wada zgryzu oraz wstępnie zapoznają się z możliwościami jej leczenia.

Wizyta druga

Podczas wizyty pobiera się wyciski diagnostyczne, z których odlewa się modele gipsowe szczęk, oraz wykonuje zdjęcia rtg. (cefalometryczne i pantomograficzne). Aby skorygować zgryz będzie potrzebny czas na przeanalizowanie dokumentacji diagnostycznej!! Skrupulatna analiza to przede wszystkim korzyść dla pacjenta, dzięki niej omija się najważniejsze problemy.

Wizyta trzecia - pełna konsultacja pacjenta

Ta wizyta odbywa się po przestudiowaniu przez lekarza dokonanych rejestrów (zdjęcia rtg, modele i fotografie cyfrowe) i po sporządzeniu analizy diagnostycznej i ostatecznego planu leczenia. Niekiedy można zaproponować więcej niż jedną metodę leczenia. Jest to najlepszy czas do zadawania pytań.

Wizyta czwarta - zakładanie aparatu ortodontycznego

Leczenia właściwe oznacza najczęściej leczenie aparatem ortodontycznym stałym.

Wizyta piąta i następne - kontrolne

Wizyty kontrolne u pacjentów leczonych aparatami stałymi odbywają się najczęściej raz w miesiącu. Podczas nich następuje aktywacja aparatu i wymiana niektórych elementów. W przypadku aparatów wyjmowanych wizyty kontrolne umawiamy najczęściej co 6-8 tygodni.