Gabinet Rentgenowski

Nasza placówka posiada własny, znakomicie wyposażony gabinet rentgenowski. Wykonujemy w nim zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne.

Zdjęcie pantomograficzne oznacza panoramiczne zdjęcie rentgenowskie struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy, do wykonania którego używany jest pantomograf.

Zdjęcia cefalometryczne służą do obrazowania części twarzowej czaszki, która uwidacznia struktury kostne, a także tkanki miękkie (np. zarys nosa, warg) oraz zatoki przynosowe. Wykonuje się je w celu diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy, pomiarów oraz ustaleniu planu leczenia.

  • 397
  • 399